Pomoc prawna dla przedsiębiorców


W zakresie pomocy prawnej dla przedsiębiorców, zarówno indywidualnych, jak i korporacyjnych, Kancelaria PFZ świadczy następujace usługi prawne:

 • analiza i pomoc przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • pomoc przy zakładaniu i rejestracja spółek handlowych,
 • przygotowywanie projektów aktów założycielskich i umów spółek handlowych,
 • przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych spółek, regulaminów organów spółek,
 • sporządzanie projektów umów handlowych oraz innych umów (np. najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnej, sprzedaży, dostawy, dystrybucji, o współpracy, inwestycyjnej, i innych), i pism stosowanych w obrocie gospodarczym,
 • przeprowadzanie audytów z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie dokumnetacji z zakresu ochrony danych osobowych,
 • stała i bieżąca obsługa prawna, doradztwo prawne,
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych,
 • windykacja należności i prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy dla działów kadr,
 • reprezentowanie pracodawców przed sądem pracy,
 • zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości, przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • opracowywanie opinii i analiz prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego
Paulina Filipczak-Zawadzka

ul. Andrzeja Struga 23 lok.414

95-100 Zgierz,

tel. 42 2 261 261

kancelaria-pfz@kancelaria-pfz.pl


kirp 1jpg linkedinpng