Pomoc prawna dla Klientów indywidualnych


Kancelaria PFZ specjalizuje się w świadczeniu następujących usług prawnych dla Klientów indywidualnych:

Prawo nieruchomości:

 • porady i opinie prawne,
 • analiza i regulowanie stanów prawnych nieruchomości,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu, dzierżawy, umów przedwstępnych i umów sprzedaży nieruchomości,
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (o zasiedzenie, zniesienie współwłasności, naruszenie prawa własności lub posiadania, wstąpienie w stosunek najmu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu),
 • reprezentowanie Klientów przed sądem wieczystoksięgowym,
 • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłaty adiacenckiej.

Prawo cywilne:

 • porady prawne,
 • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie warunków umów z zakresu prawa cywilnego (umowy najmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnej, sprzedaży i innych),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych (o zapłatę, o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, i inne),
 • windykacja należności i prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Prawo pracy:

 • porady prawne (jak sporządzić umowę o pracę, jak rozwiązać stosunek pracy, kiedy należy się odprawa lub odszkodowanie, jak długo trwa zakaz konkurencji, kiedy można potrącić należności z wynagrodzenia za pracę, i inne),
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i o poufności, regulaminów pracy i wynagradzania, porozumień oraz innych dokumentów z zakresu prawa pracy,
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentowanie Klientów przed sądem pracy.

Kancelaria Radcy Prawnego
Paulina Filipczak-Zawadzka

ul. Andrzeja Struga 23 lok.414

95-100 Zgierz,

tel. 42 2 261 261

kancelaria-pfz@kancelaria-pfz.pl


kirp 1jpg linkedinpng